AYMON FESTIVAL 2022

Divine Magic Theory представя:
♫ • AYMON Festival 2022 • ♫
☀ 16 – 20 June 2022 ☀

Visit for updated Line Up and News :

https://fb.me/e/4X8iNmAga

[ENG below]

Скъпо семейство, с огромна радост и вълнение обявяваме издание Аймон 2022! 🌿 Тазгодишната тема е Chorus Perpetuum – Вечен Танц 🌜💃🌛

Танцът е едно вечно движение на тялото. Честота на трептене, където енергията се проявява чрез материя. Тази енергия продължава вечно и може да приема различни форми! Ние сме тази вечна енергия! Чрез своя танц можем да променим енергийно атмосферата в едно пространство, чрез нашето намерение можем да задаваме трептения! Танцувайки тренираме възможностите си да определяме и направляваме енергиите и сами да пренареждаме житейския си път! 👣
Танцът е и вдъхновение! Да, точно това чувство, което когато ни връхлети, изпитваме импулса да го споделим с целия свят под всякаква форма! ✨
Акт на действие, при който тялото и душата са в абсолютен синхрон! Танцът е свобода. Свобода на мислене и на изразяване, универсален език за всички ни!
Когато човек танцува отправя Божествена енергия към Космоса ~ когато много хора танцуват заЕдно, тогава се отваря пространство … което може да се изпита само със сърцето ♥️ Добре сте дошли да завихрим всички заедно това красиво измерение, наречено – Chorus Perpetuum! 🌜🧙‍♂️🌛

☯️ МЕГДАМОН – основната сцена с колоритно разнообразие от психеделична музика:
Progressive, Full on, Twilight, Forest, Dark, Hi-tech, Psybient, Ambient/Downtempo…

☯️ ТЕХНОДОМ – ще можете да се насладите на качествена селекция сред музикални течения като:
Techno, Deep Techno, Progressive, IDM, Minimal, Ambient, Dub Techno, Glitch & Bass Music

☯️ ZEN SPACE – хармонично място с практики, лекции, масажи, древни ритуали…

За вашето благополучие ще намерите също:

● Кристален звук
● Декорация
● Пъстроцветен бар
● Фреш бар със свежи напитки, смутита и сладки изкушения
● Вкусна вегетарианска кухня
● Естествен извор под кичестата сянка на гората
● Ръчно изработени аксесоари
● Работилнички
● Детски занимания
● Магазинчета
● Къмпинг зона
● Паркинг
● Охрана
● Душове
● Еко тоалетни

…Очаквайте повече информация скоро…

ૐ●•٠··٠•●ૐ●•٠··٠•●ૐ●•٠··٠•●ૐ●•٠··٠•●ૐ●•٠··٠•●

Divine Magic Theory presents:
♫ • AYMON Festival 2022 • ♫
☀ 16 – 20 June 2022 ☀

Dear psy family, we are beyond excited to announce the new edition of Aymon Festival 2022! 🌿 This year’s theme is Chorus Perpetuum – Eternal Dance🌜💃🌛

Dance is an eternal movement of the body. Frequency oscillations where energy is manifested through matter. This energy lasts forever and can transform itself in many ways! We are this eternal energy! Through our dance we can change the energy in the atmosphere in a space, through our intentions we can make oscillations! By dancing we train the ability to determine and manage energy and to rearrange our life path! 👣
Dance is also an inspiration! It is solely this feeling which makes us feel the impulse to share it with the whole world, once it strikes us. ✨ An action when the body and the soul synchronise completely. Dance is freedom. Freedom of thought and expression, a universal language for all of us!
When one dances, one directs Divine energy to the Cosmos ~ when many people dance all together, they open up the space … which can only be experienced within the heart ♥️ You are all welcome to vortex together this beautiful dimension called – Chorus Perpetuum! 🌜🧙‍♂️🌛

☯️ MEGDAMON – the main stage with a colourful variety of psychedelic music:
Progressive, Full on, Twilight, Forest, Dark, Hi-tech, Psybient, Ambient / Downtempo …

☯️ TECHNODOME – here you will be able to enjoy a quality selection of:
Techno, Deep Techno, Progressive, IDM, Minimal, Ambient, Dub Techno, Glitch & Bass Music

☯️ ZEN SPACE – a harmonious place with practices, lectures, ancient rituals …

For your well- being you will find also:
● Quality sound system
● Decoration art
● Colourful bar
● Fresh bar with refreshing drinks smoothies and sweet temptations
● Tasty vegetarian kitchen
● Natural spring water under the shadows of the forest
● Hand made accessories
● Worкshops
● Children activities
● Shop area
● Camping area
● Parking
● Friendly security
● Showers
● Eco toilets

♫ LINE UP: ♫
~MEGDAMON STAGE~

¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫

♫ Anāhata (BG)
https://soundcloud.com/anahataas
https://www.facebook.com/anahaatas

♫ Atomic / Enchanted Forests (BG)
https://soundcloud.com/atomic-00
https://www.mixcloud.com/AurAtomic/

♫ AuroraX LIVE / Altar Records; Microcosmos Records (BG)
https://soundcloud.com/aurorax
https://www.mixcloud.com/AuroraX/
https://www.facebook.com/AuroraX-148796815132229/

♫ Chronic / Kunayala Records (PT)
https://soundcloud.com/chronicpsy
https://www.facebook.com/chronicpsy

♫ Cyberbars (BG)
https://soundcloud.com/user-878655169

♫ Diablero / Phrenetic Tales Records (GR)
https://soundcloud.com/diableromusic
https://www.facebook.com/Diablero/

♫ Dodecaedre / Artmospheric; Enchanted Forests (BG)
https://soundcloud.com/dodecaedre
http://artmospheric.org/

♫ DNAprocess / Divine Magic Theory (BG)
https://soundcloud.com/DNAprocess
https://www.facebook.com/DNAprocess/
https://www.facebook.com/divine.rec/
https://www.facebook.com/aymonfestival

♫ Deepster (BG)
https://soundcloud.com/deepster-bg

♫ E.U.E.R.P.I. LIVE (BG)
https://soundcloud.com/mirian-kolev
https://www.facebook.com/EUERPI

♫ Forsythe (BG)
https://soundcloud.com/nik-kolev/forsythe-i-am-on

♫ galactic trip (BG)
https://soundcloud.com/dpsy-moonster

♫ HUN7A (BG)
https://soundcloud.com/gerganasuknarova
https://www.facebook.com/hun7a

♫ Kundalini / BMSS Records (BG)
http://soundcloud.com/dj-kundalini
https://www.facebook.com/nicokundalini
https://djkundalini.bandcamp.com/

♫ Kalilaskov AS LIVE (UKR)
https://soundcloud.com/kalilaskov-as
https://www.facebook.com/kalilaskov.as.music

♫ Mantric Vibes (BG)
http://www.mantricvibes.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/MantricVibes

♫ Mysticophonia / Omnisonic Productions (BG)
https://soundcloud.com/mysticophonia
https://www.mixcloud.com/borislav-vasilev-mysticophonia/
https://www.facebook.com/mysticophonia/

♫ Mechanical Species LIVE / Forestdelic Records
https://soundcloud.com/mechanical_species
https://www.facebook.com/mechanicalspecies1

♫ Moody Trixter / LMP (BG/UK)
https://soundcloud.com/tom_bakka

♫ Narfux / BeYond (UK)
https://soundcloud.com/narfux

♫ Neolithic Vox (BG)
https://soundcloud.com/neolithicvox

♫ Once Upon a Time LIVE / Blue Hour Sounds (BG)
https://soundcloud.com/once-upon-a-time-music
https://www.facebook.com/onceuponatimepsy/
http://artmospheric.org/

♫ Peyotes LIVE / Sangoma Records (GR)
https://soundcloud.com/peyotesmusic

♫ SativX / Divine Magic Theory (PT)
https://soundcloud.com/dj-sativex
https://www.facebook.com/SativXtreme/
https://www.facebook.com/divine.rec/
https://www.facebook.com/aymonfestival

♫ Soulful Bliss (BG)
https://soundcloud.com/djsoulfulbliss
https://www.facebook.com/OriginMoves

♫ SunMile / Goa SQUAD Hamburg (RU)
https://soundcloud.com/dj-sunmile
https://www.mixcloud.com/SuNMiLe/
https://www.facebook.com/SunmileMusic

♫ Stak / Enchanted forest (BG)
https://soundcloud.com/stak-3

♫ Shrooms (Utaika Rec) (BG)
https://soundcloud.com/shroomslive

♫ Slimec (BG)
https://soundcloud.com/sleamec
https://www.facebook.com/SlimecPsyPower

♫ Solar Rhythms / Divine Magic Theory (BG)
https://www.facebook.com/divine.rec/
https://www.facebook.com/aymonfestival

♫ Terpolar / Divine Magic Theory (BG)
https://soundcloud.com/terpolar
https://www.facebook.com/djTerpolar/
https://www.facebook.com/divine.rec/
https://www.facebook.com/aymonfestival

♫ Trikoze / Enchanted Forest (BG)
https://soundcloud.com/trikoze
https://www.mixcloud.com/Trikoze/

♫ Trippin Gypsy (BG)

¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫

♫ LINE UP: ♫
~TECHNODOME STAGE~

¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫

♫ Cinnamint / Artmospheric festival (BG)
https://soundcloud.com/cinnamint
http://artmospheric.org/

♫ Damyan (BG)
https://soundcloud.com/damyan-sardarev
https://www.facebook.com/damyan.art

♫ Diva International (BG / DE)
https://soundcloud.com/divaa-international

♫ dreamdance (BG)
https://soundcloud.com/dreamdance
https://www.facebook.com/dreamdancemixes/

♫ Lucyd LIVE / (BG)
https://soundcloud.com/lucyd_official
https://www.facebook.com/lucydlive
https://lucydlive.bandcamp.com/

♫ HUN7A (BG)
https://soundcloud.com/gerganasuknarova
https://www.facebook.com/hun7a

♫ Inferna (BG)
https://soundcloud.com/djinferna
https://www.mixcloud.com/djinferna/
https://www.facebook.com/Infernatechno/

♫ Iveta Green / High Sounds (BG)
https://soundcloud.com/ivetagreen
https://www.mixcloud.com/iveta-green/
https://www.facebook.com/greeniveta/
https://www.facebook.com/HighSoundsMusic/

♫ Kliment LIVE / Zenon records (BG)
https://soundcloud.com/kliment
https://www.mixcloud.com/kliment/
https://www.facebook.com/klimentsound

♫ KANZ (BG)
https://soundcloud.com/k-gavrilov
https://www.facebookom/kanzdub/

♫ Markov / Stamina (BG)
https://soundcloud.com/officialmarkov
https://www.facebook.com/markov.official1/

♫ Mewho (BG)
https://soundcloud.com/mewhomusic
https://www.facebook.com/essentiamovement

♫ Mira Ghazal (BG)
https://www.mixcloud.com/mira-ghazal/stream/
https://soundcloud.com/mira-ghazal-213763851

♫ Ness / The Gods Planet (IT)
https://soundcloud.com/ness
https://www.facebook.com/Ness8Live
https://soundcloud.com/thegodsplanet

♫ Natalie / Studio EW (BG)
https://soundcloud.com/user-728137703

♫ Oleg (BG)
https://soundcloud.com/olegstoyanov-692659427

♫ qsenq / TExN (BG)
https://soundcloud.com/qsenq/88-1a
https://roboknob.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/TExN0

♫ Ritual cycles & Reticent LIVE /rhythm research (BG / DE)
https://soundcloud.com/ritualcycles
https://soundcloud.com/rtcnt

♫ Reneta (BG)

♫ SODEV (BG)
https://soundcloud.com/user-786383758
https://www.mixcloud.com/SODEV/
https://www.facebook.com/SODEVTECHNO/

♫ Sonnox (BG)
https://soundcloud.com/sonnox
https://www.facebook.com/sonnoxtechno
https://soundcloud.com/matterseriespodcast

♫ Syderal / (BG)
https://soundcloud.com/syderalsounds
https://www.facebook.com/syderalsounds

♫ Եҽɾɾα (BG)
https://soundcloud.com/terrabalcanica
https://www.facebook.com/terrabalcanicadj/
https://soundcloud.com/matterseriespodcast

♫ Xander (BG)
https://soundcloud.com/alexandernaydenov
https://www.mixcloud.com/Xander_Musik/DJ

♫ YoZ (BG)
https://soundcloud.com/yozofficial

…TBA…

See less

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s